De maand december is weer aangebroken, een maand vol gezelligheid, saamhorigheid, feestdagen en zo nu en dan ook de nodige verplichtingen. Het is altijd fijn om het oude jaar goed af te sluiten, zodat je het nieuwe jaar zonder trubbels en met een schone lei kunt beginnen. Dit is natuurlijk niet voor iedereen vanzelfsprekend en voor sommige onder ons betekent dit dat er waarschijnlijk nog heel wat werk te verrichten valt. Er zijn misschien nog wel 100 en 1 dingen die je het liefst afgerond zou willen hebben, maar door tijdgebrek schuif je het telkens vooruit. Toch kan ik uit ervaring spreken dat het een heerlijk gevoel is als je bepaalde zaken kunt afronden.

Zo kan het verstandig zijn om tegen het einde van het jaar een keer door al je lopende contracten te gaan. Vaak loont het om ook eens verschillende verzekeringen met elkaar te vergelijken. Momenteel zijn de zorgverzekeringen natuurlijk erg actueel, nog tot 1 januari kun je gemakkelijk switchen naar een andere verzekeraar. Vaak kan er flink bespaard worden op premies en veel instanties zeggen bij het afsluiten van een nieuwe verzekering voor jou de huidige op. Veel rompslomp heb je er dus heden ten dagen niet meer aan. Ook het vergelijken van energieleveranciers of abonnementen op internet en televisie kan de moeite waard zijn. In al deze genoemde zaken is er sprake van een contract. Het woord contract klinkt gelijk heel officieel en zakelijk, toch is het iets waar je ongemerkt vaak mee te maken hebt. Vandaar dat in deze column de belangrijkste punten van een contract worden behandeld.

Een contract wordt in de wet ook wel een overeenkomst genoemd en dient zekerheid en duidelijkheid te geven. In een contract of overeenkomst worden afspraken vastgelegd, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn. Door middel van deze afspraken kan er bij het ontstaan van problemen altijd terug gevallen worden op hetgeen in de overeenkomst is bepaald. Hiervoor wordt niet gekozen omdat men elkaar niet vertrouwt, maar meer omdat het vastigheid geeft en conflicten in de toekomst kan voorkomen.
Iedere dag worden er zowel bewust als onbewust verbintenissen afgesloten in de vorm van een overeenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan een koopovereenkomst bij het aanschaffen van boodschappen bij de lokale supermarkt tot het kopen van een auto bij een garage, maar bijvoorbeeld ook het kopen van kleding via internet of het afnemen van een dienst. Het verbintenissenrecht is veelomvattend en bekend terrein voor zowel een particulier als ondernemer.

Indien partijen een overeenkomst sluiten dan vloeien daaruit rechtstreeks rechten en plichten voort. Als de kopende partij en de verkopende partij zich beide aan de afspraken houden dan zal de verbintenis met goed gevolg eindigen. Echter, is dit niet altijd het geval, het kan namelijk voorkomen dat de wederpartij de overeenkomst niet nakomt, omdat de betaling uitblijft of doordat een zaak uiteindelijk niet wordt geleverd. Deze situaties zijn zeer vervelend en helaas niet altijd te voorkomen. Wanneer een particulier, ondernemer of bedrijf een verbintenis niet volledig of enkel gedeeltelijk nakomt dan is er sprake van wanprestatie oftewel een tekortkoming in de nakoming van de toepasselijke verbintenis.
J-euro kan je helpen om in dergelijke kwesties alsnog nakoming van de betreffende overeenkomst te vorderen. Mocht het nakomen van de overeenkomst om een bepaalde reden niet meer mogelijk zijn, dan kan J-euro voor je een schadevergoeding eisen.

Een verbintenis kan ook ontstaan buiten een overeenkomst om, deze ontstaat dan rechtstreeks uit de wet. Een onrechtmatige daad is hier een bekend voorbeeld van.
Denk bij een onrechtmatige daad bijvoorbeeld aan een persoon die bij het op slot doen van zijn of haar fiets, deze per ongeluk tegen jouw auto laat omvallen, waardoor er schade aan de auto ontstaat. Wanneer men ten onrechte door zijn of haar handelen of nalaten een ander schade berokkent, is men verplicht om uit deze ontstane verbintenis de schade te herstellen of te vergoeden. Ben je wellicht in aanraking gekomen met een dergelijke situatie? Dan doe je er goed aan om zo spoedig mogelijk juridische hulp in te schakelen. Natuurlijk kun je erop vertrouwen dat J-euro jouw belangen altijd bekwaam, efficiƫnt en vol daadkracht zal behartigen!

Neem contact op via: www.J-euro.nl Juridisch Advies voor 1 euro per minuut!