Dat een huwelijk vaak vol optimisme en met een uitbundig feest wordt voltrokken is geen nieuwigheid. Maar wat als ‘de koek’ na jaren op is of door de ander is ingeruild voor een andere verpakking? Bij een scheiding wordt dan de champagne en de fanfare in de meeste gevallen verruild voor ordinaire scheldpartijen, haatberichten, gênante roddels, een lang slopende rechtszaak en kinderen van de rekening. Iets wat natuurlijk niemand zich kan voorstellen wanneer je samen op die roze wolk rondzweeft. Helaas komt ongeveer een derde van de huwelijken in Nederland tot een echtscheiding, maar dat betekent wel dat twee derde het wel goed doet!

Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat of je nu pas een relatie hebt, 5 jaar samenwoont of al 25 jaar getrouwd bent, in alle gevallen enorm hard zult moeten knokken om samen gelukkig te zijn en de relatie goed te houden. Maar mochten jullie na al die bokswedstrijden toch knock-out gegaan zijn dan brengt dit meestal veel emotionele, financiële en fiscale gevolgen met zich mee. Vandaar dat in deze column kort wordt besproken wat er allemaal bij een scheiding om de hoek komt kijken.

Een ding is zeker: een scheiding is niet zomaar iets en gaat vaak niet over één nacht ijs. Het is een ingrijpend proces, zeker wanneer er ook kinderen bij betrokken zijn. Emoties lopen vaak hoog op en daarom is het des te meer van belang dat er een evenwichtige balans tussen het emotionele en zakelijke aspect wordt nagestreefd. Een regeling waarin eenieder zich kan vinden is hierbij het uitgangspunt, goed juridisch advies helpt je om dit doel na te kunnen streven. Drie begrippen die tijdens een scheiding in mijn ogen een oorkonde verdienen zijn: accepteren, respecteren en communiceren. Hoe lastig de kwestie voor partners ook kan zijn, als je deze 3 woorden in je achterhoofd houdt en daar beiden invulling aan probeert te geven, zul je zien dat de scheiding niet in een vechtscheiding hoeft te belanden. Uiteindelijk bereik je met goed overleg en af en toe wat concessies doen meer dan met een uitspraak van een rechter.

Scheiden via een advocaat is een kostbare aangelegenheid. Zeker wanneer beide partners kiezen voor een eigen advocaat kunnen de kosten flink oplopen. Indien je het tot een rechtszaak laat komen, waarbij je de rechter laat beslissen over alles waar je het samen niet over eens bent dan kun je gemiddeld rekenen op een kostenpost van € 4500.- per persoon. Wil je dit voorkomen dan is het ook mogelijk om samen een jurist in te schakelen die goed juridisch advies en ondersteuning biedt en eventueel kan dienen tot bemiddeling. Bij een scheiding is het verstandig om een echtscheidingsconvenant op te laten stellen, dit is een overeenkomst waarin beide partners afspraken vastleggen met betrekking tot de scheiding. Hierbij kun je denken aan afspraken omtrent de woning, het pensioen, de boedelverdeling, de verdeling van het vermogen en eventuele schulden als het vastleggen van de partneralimentatie. Wanneer er sprake is van minderjarige kinderen binnen het huwelijk, dient er bij een scheiding ook een ouderschapsplan opgesteld te worden. In het ouderschapsplan worden onder andere afspraken over de verdeling van de zorgtaken, opvoedingstaken en de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen vastgelegd.

Indien alle afspraken in een overeenkomst zijn getroffen dan dient het echtscheidingsconvenant met het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding via een advocaat naar de rechtbank te worden gestuurd. Om enorm veel kosten en tijd te besparen kan J-euro voor jullie het echtscheidingsconvenant en eventueel het ouderschapsplan opstellen, zodat het enkel via een collega advocaat doorgestuurd hoeft te worden naar de rechtbank. Gemiddeld kan op deze manier het gehele traject binnen 6 weken worden afgerond.

Na een scheiding dien je er rekening mee te houden dat de belastingdienst jullie niet langer zal beschouwen als fiscaal partners. Vanaf dat moment zijn jullie beide individueel belastingplichtig. Indien één van de partners de gezamenlijke woning verlaat en nog steeds de hypotheek aflost dan mag de hypotheekrenteaftrek voor deze woning nog 2 jaar meegenomen worden in de aangifte inkomstenbelasting. Ook dienen gezamenlijke verzekeringen en betaalrekeningen omgezet of opgezegd te worden. Daarnaast is het van belang om het huidige testament te wijzigen. Verder kun je na een scheiding eventueel aanspraak maken op: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag. J-euro kan je eventueel ook helpen met betrekking tot het herberekenen van een lopende alimentatie. Mocht namelijk de persoonlijke situatie van één van de partners in de loop der jaren zijn veranderd dan is het verstandig om dit opnieuw te beoordelen. Ook het kritisch kijken naar een samenlevingsovereenkomst of de huwelijkse voorwaarden behoort tot de mogelijkheden.

J-euro: juridisch advies, begeleiding, ondersteuning en bemiddeling tegen het tarief van 1 euro per minuut! Neem contact op via: www.J-euro.nl